Gửi hoa

TRAO YÊU THƯƠNG

Chủ đề hoa

Hoa bó/Giỏ

Giá từ 400,000đ

Hoa chúc mừng

Giá từ 700,000đ

Hoa chia buồn

Giá từ 780,000đ

Những mẫu hoa được yêu thích của Hoa city

Hoa bó/hoa giỏ được yêu thíchXem thêm

350,000
350,000
-27%
440,000
-33%
440,000
-26%
649,000
-29%
858,000
-10%
2,079,000
-15%
1,595,000
-14%
1,320,000
-21%
957,000

Hoa chúc mừng bán chạyXem thêm

770,000
800,000
-13%
858,000
-26%
649,000
-17%
825,000
-17%
1,375,000
-9%
2,904,000
-9%
2,915,000
-11%
1,760,000
-14%
2,640,000

Hoa chia buồn được mua nhiềuXem thêm

-93%
907,500
-14%
931,700
-13%
943,800
-8%
2,117,500
-14%
1,452,000
-16%
1,415,700
-9%
1,657,700
-11%
3,025,000
-18%
1,778,700
-18%
1,694,000

hoa cao cấpXem thêm

-10%
2,079,000
-15%
1,595,000
-14%
1,320,000
-9%
2,904,000
-8%
1,925,000
-16%
1,155,000
-18%
1,089,000
-11%
3,245,000
-10%
1,485,000
-21%
1,045,000